+421 905 944 067 neutramed@neutramed.sk
O nás

O nás

Neutramed s.r.o. je od roku 2010 výhradným dovozcom laserových medicínskych prístrojov na slovenský a český trh od renomovanej talianskej spoločnosti DEKA M.E.L.A. S.r.l. 

 

O spoločnosti DEKA 


Spoločnosť DEKA vznikla v roku 1981 a krátko po svojom založení sa stala lídrom v segmente medicínskych laserových technológií. Už viac ako 30 rokov je epicentrom inovácií pre celý medicínsky sektor celosvetovo.

 

DEKA je 100% medzinárodná spoločnosť prítomná v 120 krajinách sveta s výlučne talianskou produkciou.

 

Spoločnosť DEKA je súčasťou medzinárodnej skupiny El.En. Group, čo znamená mať privilégium spolupracovať s niektorými z najbrilantnejších mozgov v príslušných sektoroch, ktoré sú súčasťou jej tímu. Títo ľudia sú skutoční profesionáli, ktorí každý deň venujú všetku svoju energiu tomu, aby zaručili, že všetky požiadavky zákazníkov budú včas splnené.

 

Spoločnosť DEKA uznáva hodnotu vysokokvalifikovaných odborníkov z rôznych častí sveta, ktorí spolupracujú na dosiahnutí spoločného cieľa: vašej maximálnej spokojnosti. Úprimným záväzkom spoločnosti je zaručiť, že všetky požiadavky zákazníka budú riešené s maximálnym nasadením a profesionalitou, s využitím odborných znalostí a zdrojov, ktoré má spoločnosť k dispozícii.

 

Kľúčové hodnoty spoločnosti DEKA a skupiny El.En. Group 

 

1. Know-how, výskum, vývoj a inovácie: Jedinečné v jedinečnom sektore.

Pozícia spoločnosti DEKA v oblasti high-tech produktov a celosvetová konkurencia si vyžadujú neustálu angažovanosť vo výskume a vývoji nových produktov a technológií. To, čo spoločnosť DEKA odlišuje, je schopnosť myslieť jedinečne a inovovatívne, berúc do úvahy požiadavky lekárov a pacientov v medicínskom sektore. Spoločnosť vychádza z intuície, ktorá pramení z neustáleho a hlbokého pozorovania problémov, ktoré stále nemajú riešenie. Sila výskumných aktivít spoločnosti DEKA spočíva vo vyspelom internom laboratóriu a v početnej spolupráci s významnými výskumnými centrami, nemocnicami a univerzitami na národnej aj medzinárodnej úrovni. Táto synergia umožňuje pokračovať vo výskume špičkových riešení, ktoré vytvárajú úrodné prostredie pre inovácie.

 

2. Kvalita a bezpečnosť produktov: 

Spoločnosť DEKA sa každým dňom zaväzuje poskytovať svojim klientom kvalitné, spoľahlivé a bezpečné produkty. Vždy sústreďuje maximálnu pozornosť na fázy návrhu a vývoja jej systémov; navyše jej hodnota skutočne pochádza zo štúdia a uplatňovania čoraz selektívnejších, efektívnejších a bezpečnejších metodík. Spoločnosť DEKA si potrebuje byť istá, že jej produkty sú pre pacientov bezpečné, a preto sa snaží používať len tie najkvalitnejšie komponenty.

 

3. Ľudia v centre pozornosti: Odbornosť a vášeň robia rozdiel.

Skutočný rozdiel je tvorený odbornosťou a vášňou zamestnancov spoločnosti. V skupine El.En. Group za viac ako 40 rokov skúseností zhromaždili množstvo poznatkov o fyzike, biomedicínskych a techhnologických javoch. Tieto znalosti jej poskytujú výraznú schopnosť inovovať jej know-how, výrobné technológie, procesy, produkty a súvisiace služby. Záväzok spoločnosti je zameraný na vytváranie konštruktívneho a dynamického pracovného prostredia, ktoré podporuje rozmanitosť ľudí a talentov, ponúka stimuly a príležitosti na profesionálny rast. Uvedomujú si dôležitosť oceňovania každého jednotlivca a snažia sa poskytnúť podnetné pracovné prostredie, kde každý môže naplno prejaviť svoj potenciál. Spoločnosť si je vedomá skutočnosti, že sú to ľudia so svojimi odbornými znalosťami a vášňou, ktorí umožňujú inovácie a úspech celej skupiny. Ľudí stavia do centra všetkého, čo robí, a vytvára prostredie, ktoré podporuje ich rozvoj a blahobyt.

 

4. Udržateľnosť: Vízia pre lepšiu budúcnosť.

Plán udržateľnosti spoločnosti El.En. Group predstavuje jej stratégiu týkajúcu sa otázok ESG a je základným prvkom na definovanie cieľov a potrebných opatrení na ich dosiahnutie. Plán spoločnosti na päťročné obdobie zahŕňa 18 cieľov udržateľnosti a 43 spoľahlivých opatrení na ich dosiahnutie. Každý cieľ koreluje so špecifickou makrooblasťou (a to riadenie, hospodárska zodpovednosť, zodpovednosť za produkt, zodpovednosť voči ľudským zdrojom, sociálna zodpovednosť a environmentálna zodpovednosť). Udržateľnosť je predovšetkým záväzkom vykonávať konkrétne kroky, ktoré prispejú k lepšej budúcnosti nás všetkých.

 

5. Etická zodpovednosť: Firemná kultúra spoločnosti.

Spoločnosť si je plne vedomá svojej zodpovednosti voči samotnej spoločnosti a životnému prostrediu okolo nás. Z tohto dôvodu prijala skupinový etický kódex, ktorý odráža jej firemnú kultúru založenú na etickej a spoločenskej zodpovednosti pri výkone všetkých jej aktivít. Tento kódex predstavuje jej hodnoty a jej usmernenia pre etické a zodpovedné správanie sa v každom kontexte. Zaväzuje sa udržiavať najvyššie štandardy integrity, transparentnosti a rešpektu, čím prispieva k vytváraniu pozitívneho vplyvu na spoločnosť a životné prostredie.

 

6. Certifikácia: Záruka kvality.


Produkty spoločnosti a jej systém kvality sú certifikované významnými agentúrami na celom svete a predstavujú dôkaz jej záväzku voči kvalite a súladu s medzinárodnými predpismi. Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať najvyššie štandardy a podrobiť sa najprísnejším procesom overovania, aby klienti mohli úplne dôverovať jej produktom a poskytovaným službám. Oddanosť certifikáciám odráža záväzok spoločnosti ponúkať svojim klientom spoľahlivé a vysokokvalitné produkty a zároveň zabezpečiť, aby spĺňali požadované normy na národnej a medzinárodnej úrovni.

 

 

Aké bude u nás počasie?
Kontaktný formulár
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Poznámka:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia