+421 905 944 067 neutramed@neutramed.sk

O nás

Neutramed s.r.o. je od roku 2010 výhradním dovozcem laserových medicínských přístrojů na slovenský a český trh od renomované italské společnosti DEKA M.E.L.A. S.r.l.

 

 

O společnosti DEKA 

 

Společnost DEKA vznikla v roce 1981 a krátce po svém založení se stala lídrem v segmentu medicínských laserových technologií. Již více než 30 let je epicentrem inovací pro celý medicínský sektor celosvětově.

 

DEKA je 100% mezinárodní společnost přítomná ve 120 zemích světa s výlučně italskou produkcí.

 

Společnost DEKA je součástí mezinárodní skupiny El.En. Group, což znamená mít privilegium spolupracovat s některými z nejbrilantnějších mozků v příslušných sektorech, které jsou součástí jejího týmu. Tito lidé jsou skuteční profesionálové, kteří každý den věnují veškerou svoji energii tomu, aby zaručili, že všechny požadavky zákazníků budou včas splněny.

 

Společnost DEKA uznává hodnotu vysoce kvalifikovaných odborníků z různých částí světa, kteří spolupracují na dosažení společného cíle: vaší maximální spokojenosti. Upřímným závazkem společnosti je zaručit, že všechny požadavky zákazníka budou řešeny s maximálním nasazením a profesionalitou, s využitím odborných znalostí a zdrojů, které má společnost k dispozici.

 

Klíčové hodnoty společnosti DEKA a skupiny El.En. Group 

 

1. Know-how, výzkum, vývoj a inovace: Jedinečné v jedinečném odvětví.

Pozice společnosti DEKA v oblasti high-tech produktů a celosvětová konkurence vyžadují neustálou angažovanost ve výzkumu a vývoji nových produktů a technologií. To, co společnost DEKA odlišuje, je schopnost myslet jedinečně a inovovativně, berouc v úvahu požadavky lékařů a pacientů v medicínském sektoru. Společnost vychází z intuice, která pramení z neustálého a hlubokého pozorování problémů, které stále nemají řešení. Síla výzkumných aktivit společnosti DEKA spočívá ve vyspělé interní laboratoři a v početné spolupráci s významnými výzkumnými centry, nemocnicemi a univerzitami na národní i mezinárodní úrovni. Tato synergie umožňuje pokračovat ve výzkumu špičkových řešení, která vytvářejí úrodné prostředí pro inovace.

 

2. Kvalita a bezpečnost produktů:

Společnost DEKA se každým dnem zavazuje poskytovat svým klientům kvalitní, spolehlivé a bezpečné produkty. Vždy soustřeďuje maximální pozornost na fáze návrhu a vývoje jejích systémů; navíc její hodnota skutečně pochází ze studia a uplatňování stále selektivnějších, efektivnějších a bezpečnějších metodik. Společnost DEKA si potřebuje být jistá, že její produkty jsou pro pacienty bezpečné, a proto se snaží používat jen ty nejkvalitnější komponenty.

 

3. Lidé v centru pozornosti: Odbornost a vášeň dělají rozdíl.

Skutečný rozdíl je tvořen odborností a vášní zaměstnanců společnosti. Ve skupině El.En. Group za více než 40 let zkušeností shromáždili řadu poznatků o fyzice, biomedicínských a techhnologických jevech. Tyto znalosti jí poskytují výraznou schopnost inovovat její know-how, výrobní technologie, procesy, produkty a související služby. Závazek společnosti je zaměřen na vytváření konstruktivního a dynamického pracovního prostředí, které podporuje rozmanitost lidí a talentů, nabízí pobídky a příležitosti pro profesionální růst. Uvědomují si důležitost oceňování každého jednotlivce a snaží se poskytnout podnětné pracovní prostředí, kde každý může naplno projevit svůj potenciál. Společnost si je vědoma skutečnosti, že jsou to lidé se svými odbornými znalostmi a vášní, kteří umožňují inovace a úspěch celé skupiny. Lidí staví do centra všeho, co dělá, a vytváří prostředí, které podporuje jejich rozvoj a blahobyt.

 

4. Udržitelnost: Vize pro lepší budoucnost.

Plán udržitelnosti společnosti El.En. Group představuje její strategii týkající se otázek ESG a je základním prvkem pro definování cílů a potřebných opatření k jejich dosažení. Plán společnosti na pětileté období zahrnuje 18 cílů udržitelnosti a 43 spolehlivých opatření k jejich dosažení. Každý cíl koreluje se specifickou makrooblastí (a to řízení, hospodářská zodpovědnost, zodpovědnost za produkt, zodpovědnost vůči lidským zdrojům, sociální zodpovědnost a environmentální zodpovědnost). Udržitelnost je především závazkem provádět konkrétní kroky, které přispějí k lepší budoucnosti nás všech.

 

5. Etická odpovědnost: Firemní kultura společnosti.

Společnost si je plně vědoma své zodpovědnosti vůči samotné společnosti a životnímu prostředí kolem nás. Z tohoto důvodu přijala skupinový etický kodex, který odráží její firemní kulturu založenou na etické a společenské odpovědnosti při výkonu všech jejích aktivit. Tento kodex představuje její hodnoty a její pokyny pro etické a zodpovědné chování v každém kontextu. Zavazuje se udržovat nejvyšší standardy integrity, transparentnosti a respektu, čímž přispívá k vytváření pozitivního vlivu na společnost a životní prostředí.

 

6. Certifikace: Záruka kvality.


Produkty společnosti a její systém kvality jsou certifikovány významnými agenturami na celém světě a představují důkaz jejího závazku vůči kvalitě a souladu s mezinárodními předpisy. Společnost se zavazuje dodržovat nejvyšší standardy a podrobit se nejpřísnějším procesům ověřování, aby klienti mohli plně důvěřovat jejím produktům a poskytovaným službám. Oddanost certifikacím odráží závazek společnosti nabízet svým klientům spolehlivé a vysoce kvalitní produkty a zároveň zajistit, aby splňovaly požadované normy na národní a mezinárodní úrovni.

Aké bude u nás počasie?
Kontaktní formulář
Jméno:
Telefon: *
E-mail: *
Ověřovací kód: *
Poznámka:
Zpráva se odesílá ...
* - povinné pole